Rezistencia na antibiotiká podľa európskych povodí či rozšírenia MHD

Rezistencia na antibiotiká podľa európskych povodí či rozšírenia MHD

Viete, mechanizmov účinku antibiotík je len 4-5 rôznych druhov. Rezistencia na antibiotiká je práve viazaná na mechanizmus účinku. Akonáhle baktéria vyvinie proti danému mechanizmu účinku dostatočne výkonnú obranu, celá skupina antibiotík počítaná v desiatkach rôznych účinných látok môže ísť do koša.
OECD vydala akúsi správu a k nej graf
Na Slovensku sú choroby stále viac odolné voči [...]

Najnovšie články

Jeden prípad – to je minulosť, štatistika – to je budúcnosť

Otázka občana
76% dobrovoľná zaočkovanosť v Rakúsku (oficiálna štatistika), osýpky každoročne výskyt. Bratislavčania každodenne tisícový výskyt, aj s menej ako 3 mesačnými nezaočkovanými deťmi. Protiargument?
Ak beriem, že taký cestovateľ je súčasťou “rakúskej vzorky”, tak potom spadá do rakúskych rizík. Občan hovorí, že pri 76% preočklovanosti sa v takejto vzorke osýpky bežne vyskytujú. Takže existuje vedecky [...]

5 argumentov, ktoré zvažujte v spore očkovať či anti-vax

Rozhodne som za to, aby sa prehodnocovaním povinnosti u konkrétnych jednotlivých ochorení vykonávalo jednina na pôde Úradu verejného zdravontíctva. Nech majú plnú podporu v tom, aby sledovali trendy, sledovali výskyt ochorení, sledovali námietky anti-vax komunity a oni sami diskutovali. A tam nech sa vybíjajú medzi sebou.
Úlohu popularizátora vidím nie v tom, aby sme stranili jednému [...]

Eutanázia tvorí od 0,3 do 4,6% úmrtí v krajinách jej legálnosti

Na Pensnylvánskej univerzite robili analýzu počtu prípadov eutanázie v krajinách, v ktorých je eutanázia povolená. Sledovali teda najmä USA, Belgicko a Holandsko. V moných krajinách boli dáta nedostatočné alebo chýbali úplne. Logicky, chýbali aj dáta z krajín, kde je takýto medicínsky výkon zakázaný.
Euthanasia: Offer Without Demand – Newsletter: DocCheck News – DocCheck-News – DocCheck News
Evaluation [...]